A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal. A hatékonyság növelés szempontjából fontos a jól működő teljesítmény értékelési rendszer kialakítása minden szervezeten belül. A rendszer kialakításakor szempont, hogy mérni lehessen az elért eredmények mellett a szaktudás növekedését, a személyiségjegyek változását, a motivációt, és a fejlődési potenciált. A szolgáltatás során a vállalattal együttműködve a szervezeti kultúra, és a helyi adottságok figyelembevételével kerülnek meghatározásra az értékelési szempontok és célok, ami alapján megvalósul az értékelési módszertan kidolgozása. Már működő rendszerek továbbfejlesztésére is van lehetőség. Éves munkatervet állítunk össze, ami meghatározza a fő, illetve résztevékenységeket, valamint elkészítjük az értékelőlapokat és az egyéb szükséges eszközöket. Részt veszünk az értékelést végzők felkészítésében és a munkavállalók tájékoztatásában.

Neu-Man KFT.